AUBELDOMEIN

Jean Charles van Aubel (1832- 1904) geboren te Meerssen. Hoogleraar verloskunde in Luik van 1867-1898.