KLEINE WEERD

Met weerd (waard) wordt laagliggende land langs water bedoeld dat dikwijls overloopt.