LAGE WEERD

Met weerd (waard) wordt laagliggend land langs water bedoeld dat dikwijls onderloopt.