SORBONNELAAN

Robert de Sorbon stichtte omstreeks 1250 de Sorbonne-universiteit in Parijs .