STEYNBOEKEL

Ontleend aan het cijnsregister van het Sint Servaaskapittel in Heer : Op ten Steynboeckel en aan een gicht
(overdrachtsakte) van Heer in 1755 : Steenenbuchel aen het Scharnbroeck

 

 

 

Google straatbeeld