SINT ANGELASCHOOL

Klooster, en Sint Angelaschool aan de Hunnenweg, van de zusters Ursulinen. Zij bewoonden het klooster en verzorgden het lager onderwijs voor de meisjes en later ook het voortgezet onderwijs.