DOKTER NEVENSTRAAT

Josephus Hugo Christiaan Neven (1908-1993) was apotheekhoudend huisarts in de voormalige gemeente Heer.