EUROPAPLEIN

Zo genoemd in het kader van de eenwording van Europa op verzoek van de Assemblée van de Raad van Europa ter bevordering van de Europese gedachte.