MEIDOORN

Meidoorn is de Nederlandse benaming voor het geslacht Crataegus dat gezien het gebruik in de volksmond ook haagdoorn genoemd wordt.