padualaan

Sint Antonius van Padua (1195- 1231) trad in in de Orde van de Franciscanen en trok als prediker rond in Italië. Hij werd vanwege de vele mirakelen al een jaar na zijn overlijden heilig verklaard. Deze straat heette tevoren Sint Antonius van Padualaan bij raadsbesluit van 25 november 1952.