raadhuisplein

Aan het plein ligt het in 1918 gereedgekomen raadhuis van de voormalige gemeente Heer. Het gebouw is ontworpen door bouwmeester Jos Cuypers uit Roermond.