vijverdalseweg

Vijverdal is een oude kadastrale benaming voor het terrein waarop thans het psycho-medisch streekcentrum Vijverdal staat.